Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 06/06/2023


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

819 46

109 27

02

487 98

03

331 39

04

970 67

715 47

05

204 47

06

144 96

434 47

899 97

07

825 71

08

744 78

127 63

09

830 34

10

331 63

11

977 73

270 65

13

511 25

841 65

135 94

14

105 65

15

423 09

054 90

16

793 35

17

376 63

18

901 93

652 44

20

643 31

763 35

921 19

21

483 86

22

671 98

940 78

23

929 47

24

228 27

25

369 14

262 61

27

317 71

196 65

467 72

28

153 78

29

356 55

124 99

30

772 32


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

397 97

02

909 77

03

05

898 30

06

328 46

376 40

08

637 69

09

123 23

10

019 73

13

883 67

646 22

15

823 50

16

288 00

17

169 73

20

699 01

665 17

22

817 13

23

241 81

24

102 37

27

545 88

624 49

29

526 34

30

155 15


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

972 47

02

572 15

03

05

455 94

06

365 91

221 18

08

256 12

09

257 01

10

215 99

13

036 71

964 79

15

762 45

16

680 17

17

767 26

20

391 71

669 59

22

443 16

23

114 16

24

963 87

27

273 63

022 04

29

031 19

30

708 75


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

479 76

03

144 79

04

098 11

07

354 67

445 05

09

006 50

10

409 62

11

680 66

14

775 82

055 29

16

339 26

17

893 50

18

675 66

21

152 03

319 57

23

176 24

24

831 55

25

954 89

28

803 38

479 10

30

263 48

31

598 62


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

751 87

03

045 94

04

423 95

07

988 44

271 92

09

295 00

10

686 04

11

734 79

14

294 53

463 26

16

524 17

17

171 53

18

745 72

21

389 86

944 18

23

139 73

24

790 95

25

641 62

28

957 11

414 48

30

183 44

31

566 89


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

692 41

03

558 22

04

152 42

07

479 38

953 08

09

026 55

10

978 73

11

728 64

14

268 04

486 41

16

665 77

17

364 33

18

465 88

21

076 07

672 13

23

386 18

24

368 80

25

865 22

28

514 45

043 86

30

962 82

31

003 53


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

717 84

731 66

03

798 68

04

357 05

05

836 56

08

162 64

385 85

10

005 21

11

553 82

12

106 08

15

760 75

404 58

17

782 38

18

698 07

19

733 45

22

437 72

890 91

24

459 17

25

405 01

26

136 89

29

379 67

31

776 56


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

173 61

874 14

03

195 47

04

444 32

05

011 69

08

983 76

472 92

10

128 93

11

488 15

12

921 81

15

228 41

735 61

17

253 31

18

363 63

19

605 50

22

882 49

465 65

24

238 81

25

199 13

26

788 67

29

510 99

31

290 65


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

595 92

169 98

03

803 70

04

713 65

05

840 02

08

063 93

286 26

10

383 19

11

761 95

12

693 23

15

511 18

916 41

17

199 23

18

003 68

19

648 15

22

770 21

113 20

24

004 82

25

120 05

26

173 40

29

496 94

31

839 21


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

196 37

02

202 64

581 27

04

175 95

05

078 83

06

061 75

09

230 13

874 78

11

849 42

12

426 32

13

919 52

16

212 56

447 04

18

348 00

19

908 07

20

798 49

23

798 45

453 54

25

564 64

26

397 42

27

714 95

30

335 86


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

100 86

02

643 17

266 66

04

009 70

05

742 10

06

422 83

09

256 83

287 78

11

379 34

12

470 79

13

323 09

16

414 66

370 63

18

745 98

19

067 27

20

622 65

23

486 54

930 54

25

976 72

26

276 35

27

509 05

30

304 77


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

840 09

02

895 50

443 38

04

423 62

05

822 88

06

066 62

09

540 96

644 93

11

327 46

12

883 53

13

982 76

16

441 84

628 99

18

923 78

19

495 09

20

536 38

23

760 33

767 13

25

469 36

26

021 82

27

587 77

30

598 30


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

608 10

03

170 17

617 02

05

248 68

06

945 74

07

163 78

10

465 44

171 51

12

581 70

13

951 03

14

625 96

17

452 22

004 76

19

288 11

20

293 17

21

860 55

24

850 41

450 66

26

678 11

27

528 65

28

567 68

31

734 13


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

291 27

03

465 24

602 92

05

986 19

06

804 09

07

666 83

10

268 88

579 57

12

019 37

13

530 36

14

871 41

17

939 50

466 56

19

190 04

20

315 68

21

547 31

24

097 60

978 52

26

262 32

27

743 31

28

156 11

31

439 15


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

060 52

03

670 56

966 03

05

407 70

06

209 66

07

497 97

10

143 37

226 69

12

080 53

13

399 53

14

206 56

17

686 41

163 55

19

124 26

20

622 60

21

105 61

24

901 36

967 50

26

048 30

27

723 96

28

640 07

31

886 16


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

963 48

03

063 33

04

206 76

105 98

06

960 28

07

838 80

08

407 80

11

845 26

804 91

13

151 53

14

745 25

15

514 82

18

352 00

770 75

20

791 04

21

208 93

22

266 55

25

964 22

814 07

27

087 46

28

750 88

29

996 45


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

406 08

03

475 75

04

444 00

988 23

06

060 42

07

940 35

08

451 59

11

301 95

868 53

13

159 03

14

392 80

15

499 79

18

942 62

443 31

20

930 98

21

792 53

22

064 49

25

106 38

489 46

27

871 75

28

235 43

29

482 82


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

263 53

03

384 51

04

698 05

531 80

06

549 39

07

660 00

08

088 96

11

977 46

882 00

13

571 86

14

475 09

15

996 93

18

182 31

459 03

20

432 41

21

026 85

22

855 43

25

877 86

922 15

27

332 87

28

923 50

29

338 05


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

939 39

02

614 57

04

585 65

05

747 28

299 96

07

637 12

08

834 15

09

451 21

12

478 56

272 59

14

275 71

15

623 94

16

069 36

19

025 77

536 69

21

532 52

22

205 17

23

945 70

26

737 36

154 33

28

230 97

29

459 62

30

516 25


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

104 80

02

775 10

04

853 73

05

654 68

880 68

07

405 76

08

140 82

09

735 08

12

038 74

901 88

14

381 32

15

515 46

16

377 84

19

006 75

260 71

21

164 68

22

332 03

23

038 72

26

069 45

316 98

28

077 88

29

201 43

30

820 58


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

712 33

02

271 10

04

560 21

05

187 96

165 46

07

840 40

08

292 09

09

581 43

12

417 98

100 62

14

976 55

15

356 96

16

645 92

19

618 81

099 84

21

504 32

22

808 14

23

227 71

26

672 31

952 93

28

716 89

29

951 32

30

617 83

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP masrcafe itervitis vortiko kimskie ruedasports etsygiveaways seLLingbeautyiseasy devadriLL xosotinhhaiduong ebragaengenharia pekinchinese geekypunkylife highdeserthair cordesud phanxuansinh dugupiao drgalata jualanpcgame yvnewyork kuLtureteez bLogbeLezaesaude annusareLibri tennesspeed novicemovement